Τοπική αυτοδιοίκηση, ανάπτυξη και περιβάλλον

Τοπική αυτοδιοίκηση, ανάπτυξη και περιβάλλον

Το ζήτημα της ορθής αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων στη χώρα μας είναι μείζονος σημασίας, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι το 80% περίπου των αποβλήτων καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής. Το ίδιο ποσοστό, στην περίπτωση της περιφέρειας Αττικής, φθάνει στο 90%, με αποτέλεσμα να καταλήγει στην ανακύκλωση μόλις το 10% των απορριμμάτων.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη σε σχέση με την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, η βιώσιμη αποκομιδή τους καθίσταται πλέον η μεγαλύτερη πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για να εκπληρωθεί ο στόχος χρειάζεται επομένως αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση των απορριμμάτων ως πολύτιμων επαναχρησιμοποιήσιμων πόρων. Έτσι, θα μειωθεί δραστικά το τελικό προϊόν που φθάνει σε υγειονομική ταφή αλλά και το τελικό κόστος, το οποίο καλούνται να πληρώνουν οι πολίτες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, κυρίαρχη είναι η νομική υποχρέωση των Δήμων για χωριστή συλλογή σε 4 ρεύματα αποβλήτων συσκευασιών, που υλοποιείται με τους εξής τρόπους:
•λειτουργία κινητών πράσινων σημείων
•δημιουργία οργανωμένων γωνιών ανακύκλωσης
•υλοποίηση προγραμμάτων χωριστής διαλογής σε σχολεία, δημοτικούς χώρους και χώρους συνάθροισης κοινού.

Οι Δήμοι θα πρέπει να σχεδιάσουν άμεσες λύσεις, προτρέποντας τους δημότες να αλλάξουν συνήθειες και να επωφελούνται από ένα καθαρότερο περιβάλλον.

Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να πειραματίζεται με τη δημόσια υγεία, γιατί πληρώνουμε ανταποδοτικά τέλη για να έχουμε καθαρές πόλεις και όχι εστίες μόλυνσης, που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία όλων μας και των παιδιών μας.

Βασιλική Μελέτη

Πρόσφατα Άρθρα

ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ.

Author: Βασιλική Μελέτη Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ.

Συνέδριο “Φύλο και Δίκαιο”

Author: Βασιλική Μελέτη Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνέδριο “Φύλο και Δίκαιο”

✨Ευτυχισμένο το 2024!✨

Author: Βασιλική Μελέτη Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ✨Ευτυχισμένο το 2024!✨