Η στατιστική της ισότητας στην ιεραρχία…

Η στατιστική της ισότητας στην ιεραρχία…

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναίκας, μόλις το ένα τρίτο
των διευθυντικών θέσεων στην Ευρώπη καταλαμβάνεται από γυναίκες.
Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν διευθυντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνεται στο 36%, ενώ των ανδρών στο 64%.

Αναφορικά με την Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες καταγράφεται στο 32%. Με βάση τα στοιχεία, το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις καταγράφεται στη Λετονία (56%), ενώ ακολουθούν η Βουλγαρία και η Εσθονία (49%), η Πολωνία και η Σλοβενία (47%), η Ουγγαρία (43%), η Λιθουανία και η Σουηδία (42%). Στην άλλη πλευρά,βρίσκονται το Λουξεμβούργο (15%), η Κύπρος (23%), η Τσεχία, η Δανία, η Ιταλία και η Ολλανδία (29% για όλες τις χώρες) και η Γερμανία (30%). Παράλληλα, στην ΕΕ οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των μελών του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών (27%) και σχεδόν το ένα πέμπτο των ανώτερων στελεχών (17%) για το 2018. Η μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών σε διοικητικά συμβούλια παρατηρείται στη Γαλλία (44%), στην Ιταλία και τη Σουηδία (36%), στη Φινλανδία (35%) και στη Γερμανία (34%). Αντίθετα, τα μικρότερα ποσοστά καταγράφονται στην Εσθονία (8%), την Ελλάδα (9%) και την Μάλτα (10%).

Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία της έκδοσης «Women, Business and the Law 2019: A Decade of Reform» του World
Bank Group, πρόοδος έχει σημειωθεί αναφορικά με την ισότητα των φύλων σε νομικό επίπεδο κατά την τελευταία
δεκαετία. Όπως σημειώνεται, σε 131 οικονομίες έχουν πραγματοποιηθεί 274 μεταρρυθμίσεις σε νόμους και κανονισμούς με στόχο να συμβάλουν στην αύξηση της ισότητας των φύλων. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται 35 οικονομίες που
προχώρησαν σε εφαρμογή νόμων για τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, προστατεύοντας με αυτό τον
τρόπο σχεδόν 2 δις περισσότερες γυναίκες από ό,τι πριν μια δεκαετία.Στο πλαίσιο αυτό, όπως διαπιστώθηκε,
η Γαλλία καταγράφει τη μεγαλύτερη βελτίωση μέσα από την εφαρμογή νόμου για την ενδοοικογενειακή βία, τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας κ.ά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μια τυπική οικονομία παρέχει στις γυναίκες μόνο τα τρία τέταρτα από τα νόμιμα δικαιώματα που δίνει στους άνδρες.

Τέλος, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας, η ΓΣΕΕ εξέδωσε τον «Οδηγό εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων για την εργαζόμενη γυναίκα».Στόχος του οδηγού είναι η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που αφορά αφενός θέματα διακρίσεων στους χώρους εργασίας λόγω φύλου και αφετέρου θέματα προστασίας της μητρότητας και της οικογένειας, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών και όρων εργασίας και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων γυναικών.

Βασιλική Μελέτη

Πρόσφατα Άρθρα

ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ.

Author: Βασιλική Μελέτη Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ.

Συνέδριο “Φύλο και Δίκαιο”

Author: Βασιλική Μελέτη Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνέδριο “Φύλο και Δίκαιο”

✨Ευτυχισμένο το 2024!✨

Author: Βασιλική Μελέτη Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ✨Ευτυχισμένο το 2024!✨